Jedinečný běžecký seriál

Prokopské údolí je naše láska a proto jsme v roce 2015 vymysleli Prokopský nočník, trailový závod ve všední den za svitu čelovek. Tento seriál se běhá na podzim v blátě, mlze, občas sněhu. Ale chceme vám ty krásná místa ukázat také za světla a vidět známé tváře z podzimu. Proto se poslední březnový den v neděli 31.3.2019 bude konat Prokopský nočník za světla.

PROČ dorazit na Nočník za světla?

 • Zajímavá trasa Prokopským údolím dlouhá 8 km
 • Podíváte se známá místa za světla
 • Vhodné pro začátečníky i zkušené borce
 • Kvalitní zázemí s restaurací
 • V pohodlném dosahu pražského MHD
 • Silný zážitek z nočního běhu
 • Více něž 80% všech tras vede mimo asfalt
 • Dog-friendly závod - kategorie pro běžce se psem
 • Soutěž o čelovku Silva
 • Originální finisherská medaile pro běžce, kteří odběhnou všechny tři závody

Termín a místo zavodu

31.03.2019 Klukovice - Restaurace Černý kohout - Praha 5 - Klukovice, Bublavská 308

Startovné

Jeden závod 300 Kč při platbě předem, 400 Kč při platbě na místě pokud nebude naplněn limit závodu.

Program

 • 10:30 - 11:30 registrace závodníků v restauraci Černý kohout
 • 12:00 hromadný start běžců
 • 12:05 hromadný start mužů se psem
 • 12:10 hromadný start žen se psem
 • 13:30 vyhlášení výsledků

Kategorie

 • Ž39 - ženy do 39 let
 • Ž40 - ženy nad 40 let
 • M39 - muži do 39 let
 • M40 - muži nad 40 let
 • ženy se psem
 • muži se psem

Map a profil závodů

Závod

Startovat se bude přímo od restaurace Černý kohout a poběží se proti směru hod. ručiček.


Trasa a GPX
 • délka : 8 km
 • převýšení : 220 m
 • povrch : 80 % lesní, polní cesty, 20% asfalt

Co zahrnuje startovné

 • Elektronické měření času čipem.
 • Startovní číslo se jménem pro přihlášené do 24.03.2019.
 • Cílová medaile pro závodníky, kteří dokočí závod.
 • Občerstvení po závodě ( čaj, voda, drobné občerstvení ).
 • Zázemí v prostoru startu/ cíle ( místo pro uložení tašek, toalety ).

Výsledky

 • Výsledky budou zpracovány na základě časů měřených elektronickou čipovou časomírou.
 • Vyhlášení bude probíhat po každém závodě, první tři v kategorii obdrží drobné ceny.

Pravidla běžeckého závodu

 • Pro závod je limit 200 startujících - 150 běžců bez psa, 25 běžců se psem a 25 běžkyň se psem.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy.
 • Pořadetel si vyhrazuje právo změny pravidel.
 • Starty budou hromadné a oddělené pro běžce a běžce se psem.
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko.
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Přeregistrace na jiného závodníka ja možná pouze předem nahlášena do 30.03.2019
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Každý závodník obdrží se startovním číslem i čip, který musí mít při závodu připevněn na kotníku. V cíli se čip odevzdává. Při ztrátě či neodevzdání čipu bude účtováno 500 Kč. Startovní číslo musí být umístěno viditelně vpředu.

Pravidla běhu se psem

 • Pes musí absolvovat závod na postroji a musí být po celou dobu závodu spojen opaskem psovoda pomocí odpruženého vodítka.
 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací!
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem.
 • Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.

Speciální losovaná cena čelovka Silva

Ze všech předem přihlášených závodníků se zaplaceným startovným budeme v neděli před každým závodem losovat jednoho šťastlivce, který získá čelovku. Výherce čelovku dostane u registrace v den závodu.