Jedinečný běžecký seriál

Podzimní prokopský nočník, seriál 3 trailových závodů v pražském Prokopském údolí. Doražte si zazávodit ve všední den po práci a po závodě posedět s kamarády v pivovaru Prokopák. Čeká vás závod za svitu měsíce a čelovky, v cíli malé občerstvení a pro všechny kdo odběhnou všechny 3 závody také finisherská medaile.

Proč závodit na Nočníku?

 • Tři zajímavé trasy Prokopským údolím
 • Tři podzimní večery
 • Vhodné pro začátečníky i zkušené borce
 • Kvalitní zázemí s restaurací
 • V pohodlném dosahu pražského MHD
 • Silný zážitek z nočního běhu
 • Více něž 80% všech tras vede mimo asfalt
 • Dog-friendly závod - kategorie pro běžce se psem
 • Soutěž o čelovku
 • Originální finisherská medaile pro běžce, kteří odběhnou všechnz tři závody

Termíny a místo zavodů

09.11.2023 - Pivovar Prokopák - Praha 5 - Klukovice, Do Klukovic 305
16.11.2023 - Pivovar Prokopák - Praha 5 - Klukovice, Do Klukovic 305
23.11.2023 - Pivovar Prokopák - Praha 5 - Klukovice, Do Klukovic 305

Startovné

Na všechny závody 700 Kč při platbě předem, 800 Kč při platbě na místě pokud nebude naplněn limit závodu.
Jeden závod 300 Kč při platbě předem, 400 Kč při platbě na místě pokud nebude naplněn limit závodu.

Program

 • 18:00 - 19:30 registrace závodníků v Pivovaru Prokopák
 • 20:00 hromadný start běžců
 • 20:05 hromadný start mužů se psem
 • 20:07 hromadný start žen se psem
 • 21:00 vyhlášení výsledků

Kategorie

 • Ž39 - ženy do 39 let
 • Ž40 - ženy nad 40 let
 • M39 - muži do 39 let
 • M40 - muži nad 40 let
 • ženy se psem
 • muži se psem

Mapy a profily závodů

1.závod #1

Startovat se bude přímo od Pivovaru Prokopák a poběží se proti směru hod. ručiček.


profil1
Trasa a GPX
 • délka : 5,7 km
 • převýšení : 180 m
 • povrch : 80 % lesní, polní cesty, 20% asfalt

2.závod #2

Startovat se bude přímo od Pivovaru Prokopák a poběží se po směru hod. ručiček


profil2
Trasa a GPX
 • délka : 5,8 km
 • převýšení : 150 m
 • povrch : 70 % lesní, polní cesty, 30% asfalt

3.závod #3

Startovat se bude přímo od Pivovaru Prokopák a poběží se proti směru hod. ručiček.


profil4
Trasa a GPX
 • délka : 6,2 km
 • převýšení : 220 m
 • povrch : 70 % lesní, polní cesty, 30% asfalt

Co zahrnuje startovné

 • Elektronické měření času čipem.
 • Startovní číslo se jménem pro přihlášené do 06.11.2023.
 • Cílová medaile pro závodníky, kteří pobeži celý seriál.
 • Občerstvení po závodě ( čaj, voda, drobné občerstvení ).
 • Zázemí v prostoru startu/ cíle ( místo pro uložení tašek, toalety ).

Výsledky

 • Výsledky budou zpracovány na základě časů měřených elektronickou čipovou časomírou.
 • Vyhlášení bude probíhat po každém závodě, první tři v kategorii obdrží drobné ceny.
 • Celkové vyhlášení proběhne na posledním závodě 23.11.2023 .
 • Celkové hodnocení bude provedeno součtem časů ze všech závodů, závodník s nejnižším součtem vyhrává. Do celkového pořadí se počítají jen závodníci, kteří absolvují 3 závody.

Pravidla běžeckého závodu

 • Pro závod je limit 200 startujících - 150 běžců bez psa, 25 běžců se psem a 25 běžkyň se psem.
 • Závody jsou pořádány s maximálním ohledem k přírodě. Prosíme závodníky, aby nám svým přístupem pomáhali.
 • Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za škody způsobené jimi samými nebo jejich psy.
 • Pořadetel si vyhrazuje právo změny pravidel.
 • Starty budou hromadné a oddělené pro běžce a běžce se psem.
 • Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodu zúčastnit POUZE s písemným souhlasem odpovědného zástupce. Každý účastník odesláním on-line formuláře prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko.
 • Pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejm. škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem.
 • Závodů se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci.
 • Zaplacené startovné je nevratné.
 • Přeregistrace na jiného závodníka ja možná pouze předem nahlášena do 05.11.2023.
 • Je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať.
 • Každý závodník obdrží se startovním číslem i čip, který musí mít při závodu připevněn na kotníku. V cíli se čip odevzdává. Při ztrátě či neodevzdání čipu bude účtováno 1000 Kč. Startovní číslo musí být umístěno viditelně vpředu.

Pravidla běhu se psem

 • Pes musí absolvovat závod na postroji a musí být po celou dobu závodu spojen opaskem psovoda pomocí odpruženého vodítka.
 • Pes musí být v den startu starší 12 měsíců!
 • Jakákoliv agrese na trati bude trestána diskvalifikací!
 • Nešetrné a agresivní chování ke psům bude trestáno diskvalifikací.
 • Závodu se může zúčastnit běžec pouze s jedním psem.
 • Jakékoliv chování poškozující dobré jméno tohoto sportu může být trestáno diskvalifikací.

Speciální losovaná cena čelovka

Ze všech předem přihlášených závodníků se zaplaceným startovným budeme v neděli před prvním závodem losovat jednoho šťastlivce, který získá čelovku. Výherce čelovku dostane u registrace v den závodu.

 • Registrace na 3.závod